HRV - Heart Rate Variability

Stresshantering genom HRV-biofeedback

Genom att mäta Heart Rate Variability får vi snabbt en tydlig bild av hur ditt nervsystem mår. Genom att använda oss av enkla övningar, lätt tillämpliga i vardagen, skapar vi förutsättningar för minskad stress och större balans.